torek, februar 05, 2008

Magic Quotes v PHP

Magic quotes je proces v PHP, ki avtomatično ubeži enojnim in dvojnim narekovajem ter poševnici nazaj in NULL znaku. To pomeni, da bo ta proces avtomatično spremenil nek niz tako, da bo vsem zgoraj omenjenim znakom dodal spredaj poševnico nazaj (\). Znak, ki ima pred seboj poševnico nazaj, imenujemo ubežni znak in ima drugačen pomen kot znak, ki poševnice nazaj pred seboj nima.

Zakaj potrebujemo magic quotes?
Predpostavimo, da smo izdelali spletno stran z novicami, kjer imamo tudi obrazec preko katerega lahko obiskovalci strani dodajo svoj komentar. Kaj se zgodi, če v obrazec obiskovalec zapiše
Uporabi iskalnik Mat'Kurja?

Problem se pojavi, ko želimo zgornji komentar vpisati v bazo. Vpis v bazo opravimo z SQL stavkom, npr:
$sql = "INSERT INTO komentar SET vsebina = '$oddan_komentar'";

Kot vidimo, se niz znakov v SQL ukazu obda z enojnim narekovajem. Prvi označuje začetek niza, drugi pa konec. Kaj pa v našem primeru, ko že sam komentar vsebuje enojni narekovaj? Ja, to pokvari SQL stavek, saj baza podatkov prehitro zaključi SQL ukaz, ki ga vidi kot:
$sql = "INSERT INTO komentar SET vsebina = 'Uporabi iskalnik Mat'Kurja'"
Le odebeljen del SQL stavka zgoraj je sintaktično pravilen, preostali del, torej besedica Kurja'" pa sedaj povzroči napako.

Kako odpraviti težavo?
Problem odpravimo, da ubežimo enojnemu narekovaju za besedo Mat. To naredimo tako, da pred enojni narekovaj zapišemo poševnico nazaj z uporabo funkcije addslashes(). SQL ukaz bo tako sintaktično pravilen, saj bo enojni narekovaj, ki ima pred seboj poševnico nazaj, obravnavan kot znak enojni narekovaj in ne kot posebni znak, ki zaključuje SQL ukaz.

Alternativa "ročnemu" načinu je avtomatočni način, to je magic quotes. Ta avtomatično doda nizu ustrezne ubežne znake in tako zavaruje SQL ukaze pred napakami oz. možnimi zlorabami. Nepridipravi bi lahko z uporabo narekovajev zaključili vsebino in dodali zraven še nekaj zlonamerne kode. Ta pomanjkljivost je bolje poznana kot "SQL injection".

Magic Quotes je bil v PHP uveden kot varovalka pred slabo napisano kodo, ki bi omogočala zlorabe.

Obstajajo tri vrste magic quote procesov:
- magic_quotes_gpc, ki doda poševnice nazaj spremenljivkam, ki so PHP skripti poslane preko POST, GET ali COOKIE
- magic_quotes_runtime, doda poševnice nazaj podatkom zunanjega vira kot je datoteka ali baza podatkov
- magic_quotes_sybase, ubeži enojnemu narekovaju tako, da pred njega postavi še en enojni narekovaj (namesto poševnice nazaj)

Kako preverimo, če je magic quotes vključen?

if (get_magic_quotes_gpc()) {
echo "Magic Quotes je vključen.";
}V primeru, da je magic quotes vključen, moramo vsebino spremenljivke obdelati s pomočjo funkcije stripslashes(), ki odstrani poševnice. Šele nato je primerna za prikaz na zaslonu. Za vpis v bazo pa to ni potrebno, saj baza te znake sama odstrani in pravilno shrani vsebino.

Če naš strežnik podpira PHP starejši od verzije 6, moramo v skripti poskrbeti za preverjanje ali je magic quotes vključen ali ne. Če je vključen, se moramo zavedati, da vsebina lahko vsebuje tudi več poševnic nazaj, ki jih moramo pred izpisom odstraniti. V koliko pa magic quotes ni vključen, pa mora programer sam poskrbeti za varnost skripte, pred izvrševanjem SQL ukazov.

nedelja, november 04, 2007

Nizi in ubežni znaki v PHP

Nek niz znakov v PHP lahko izpišemo s funkcijo print ali echo:
print "Pozdravljeni obiskovalci";
Zgornji stavek izpiše "Pozdravljeni obiskovalci". Znaki, ki so obdani z dvojnimi narekovaji torej predstavljajo niz. PHP teh znakov ne obdeluje, torej če bi zapisali "50+100", PHP tega ne bi videl kot aritmetično operacijo, temveč kot niz znakov in jih v taki obliki tudi izpisal:
print "50+100";

Druga možnost je uporaba enojnih narekovajev. Oba zgoraj navedena primera, bi enako delovala, če bi uporabili enojne narekovaje. Razlika se pokaže, ko želimo v niz dodati še nek drug niz, ki je shranjen v svoji spremenljivki. Poglejmo primer:

$stevilo_obiskovalcev = "5000 obiskovalcev";

printf "Spletno stran je obiskalo $stevilo_obiskovalcev.";
printf 'Spletno stran je obiskalo $stevilo_obiskovalcev.';

Zgornji primer bi izpisal:
Spletno stran je obiskalo 5000 obiskovalcev.
Spletno stran je obiskalo $stevilo_obiskovalcev.

Pri zapisu z dvojnimi narekovaji vidimo, da se uporabi vrednost spremenljivke, medtem ko se pri uporabi enojnih narekovajev izpiše besedilo kot je vidno v kodi.


Kako pa postopamo, ko želimo v našem nizu uporabiti enojne ali dvojne narekovaje? Enostavno, pomagamo si s tako imenovanimi ubežnimi znaki (ang.: escape characters), ki seveda zmorejo še veliko več. Poglejmo nekaj primerov:

print "Če želimo izpisati \"dvojne narekovaje\" uporabimo pred narekovajem poševnico nazaj (\)";
print 'Bolj pregledno je, če uporabimo "enojne narekovaje", med njimi pa lahko poljubno uporabimo dvojne narekovaje';

Ubežni znaki pomagajo urediti izgled zapisane kode in ne izgled same strani, kot jo vidi obiskovalec. Poskusite zapisati nekaj stavkov PHP kode in nato poglejte kodo vaše strani. Videli boste, da je koda dokaj nepregledna in se večinoma nadaljuje v dolgih, neprekinjenih vrsticah.

Takšno kodo lahko uredimo z uporabo naslednjih ubežnih znakov:
\n pomeni new line
\t pomeni tab
\r pomeni carriage return

Še primer:

print "To je prva vrtica na zaslonu in v kodi;
print "To je druga vrstica na zaslonu vendar še vedno prva v kodi;
print "\nTo bo tretja vrstica na zaslonu in druga v kodi";
print "\n\tVrstica, ki je v kodi zamaknjena";

Vidimo, da izgled na strani določamo z običajnim XHTML, medtem ko za ustrezen izgled kode poskrbimo z ubežnimi znaki.


torek, oktober 30, 2007

Dreamweaver CS3 ni prebavil menjave ure

Tisti, ki uporabljate Dreamweaver CS3, ste morda že opazili, da se je program začel zelo pogosto sesuvati, po tem ko v njem odprete datoteko, ki vsebuje nekaj PHP ali ASP kode. Za sesuvanje niste krivi sami, s slabo napisano kodo, ampak je kriva, ne boste verjeli, ura. Izkazalo se je, da Dreamweaver CS3 ni dobro prenesel premika ure.

Stabilno delovanje si povrnete tako, da izbrišete datoteko WinFileCache-*.dat. Zvezdica v tem primeru pomeni, da je v imenu datoteke še nekaj naključnih znakov, ki pa se razlikujejo od računalnika do računalnika. Najbolje, da v iskalnik operacijskega sistema vpišete začetni del imena datoteke, torej WinFileCache, nato pa datoteko izbrišete.

Se pa datoteka nahaja v XP-jih na lokaciji:
C:\Documents and Settings\\Application Data\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
V Visti pa:
C:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration

Po izbrisu, ponovno zaženite Dreamweaver CS3 in si oddahnite

ponedeljek, oktober 15, 2007

Tabele v PHP

Če v PHP-ju potrebujemo spremenljivko, ki lahko vsebuje več elementov, lahko za to uporabimo kar tabelo (ang. array). Element je lahko število, niz ali pa zopet tabela.

PHP pozna dve vrsti tabel: indeksne in asociativne. V indeksni tabeli je vsak element določen s številko (indeksom), v asociativni pa z nizom znakov (asociacijo).

Primer izdelave indeksne tabele:
$tabelaStevil = array(24, 55, 40, 10);

Ni nujno da so vsi elementi tabele istega tipa:
$mesanaTabela = array(24, "Martin", 110, "Krpan");

Do vseh elementov tabele najlažje dostopimo z uporabo zanke foreach:

foreach ($tabelaStevil as $stevilo) {
echo "$stevilo";
}


Izpis:
24
55
40
10

Do posameznega elementa indeksne tabele dostopimo tako, da v oglatem oklepaju navedemo indeks (lokacijo) elementa, ki ga želimo izpisati ali uporabiti.

echo "$tabelaStevil[2]";

Izpis: 40
(pozor, prvi element tabele ima indeks 0 in ne 1, zato gre v našem primeru za tretji element tabele, ki pa se nahaja na indeksu 2)

Dodajanje je enostavno, dva primera
$tabelaStevil[2] = 5 ; element, ki se nahaja na indeksu 2 v tabeli, prepišemo z vrednostjo 5
$tabelaStevil[] = 100; dodali smo element na konec tabele


Pa poglejmo še kreiranje asociativne tabele:
$oseba = array('ime'=>'Martin', 'priimek'=>'Krpan');

Do imena osebe lahko sedaj enostavno pridemo z uporabo asociacije 'ime':
echo "$oseba['ime']";
Izpis: Martin

četrtek, oktober 04, 2007

Živimo v čistem okolju in pika


Najlepše je živeti v prepričanju, da je okoli nas vse rožnato, urejeno in pospravljeno. Vendar če le za kratek čas zapustimo domače štiri stene in stopimo nekaj korakov v naravo, lahko zelo hitro vidimo realno sliko: umazanija, svinjarija na vsakem koraku.

In kdo je kriv. Pravzaprav vsi, saj naredimo premalo za ohranjanje čistega okolja in si v večini primerov zatiskamo oči. Vendar se nam to na dolgi rok ne bo obrestovalo.

Pred časom je podjetje Infoterra d.o.o. na področju Ljubljanskega Barja sprožilo akcijo za preprečitev divjih odlagališč. Organizirali so več čistilnih akcij ter preko svoje spletne strani www.barje.net in drugih medijev obveščali o napredku.

Izkazalo se je, da obstaja nekaj posameznikov, ki jim ni vseeno v kakšnem okolju živimo, vendar je le teh premalo in imajo premalo vpliva. Ministrstvo za okolje, inšpekcijske službe, lokalne skupnosti, pa tudi policija ne naredijo skoraj nič za preprečevanje divjih odlagališč na Ljubljanskem Barju.

Zato se je nekaj organizacij dogovorilo, da bodo z akcijo Je komu mar? poskusilo prepričati državne službe in posameznike, da poskrbijo za zaščito Barja. V ta namen bodo po Ljubljani opozarjali tudi večji panoji, vsi pa lahko samo upamo, da se bo ta problematika že enkrat začela reševati za dobro vseh nas. Preberite si tudi mnenja predsedniških kandidatov.

ponedeljek, junij 26, 2006

Opera 9.0

Opera 9.0

Na voljo je nova različica brezplačnega brskalnika Opera, dosegljiva na spletni strani www.opera.com.

sobota, december 03, 2005

Opera 8.51

Na voljo je nova različica brezplačnega brskalnika Opera.

četrtek, september 22, 2005

Opera odslej popolnoma brezplačna

Spletni brskalnik Opera je odslej na voljo popolnoma brezplačno, brez licence in oglasov.

Več na www.opera.com

sreda, avgust 10, 2005

Netscape 8.0.3.3

Netscape je objavil novo različico brskalnika Netscape 8, ki vsebuje vse varnostne popravke, ki so jih opazili v Firefox-u, katerega Netscape uporablja za prikaz spletnih strani.

Seznam popravkov
Prenos brskalnika Netscape 8.0.3.3

petek, junij 17, 2005

Opera 8.01

Varnostni popravki so doleteli tudi Opero, tokrat verzija 8.01

Seznam popravkov
Prenos brskanika Opera 8.01

Netscape 8.02

V novice "Netscape 8 onemogoči XML v Internet Explorerju" sem vas obvestil o težavah, ki jih Netscape 8 povzroči po svoji namestitvi. Le ta namreč pokvari prikazovanje XML v Internet Explorerju. Sedaj obstaja popravek in sicer v verziji 8.02.

Novosti verzije 8.02:
• Odpravljena napaka, ki onemogoča prikaz XML datotek v Internet Explorerju
• Predstavitev brskalnika (user agent) konsistentna tudi pri menjavi "renderja"
• Odprava hročćev, ki so povzročali sesutje brskalnika
• Rezlične izboljšave v delovanju programa
• Odpravljene tezave s history


Spletna stran Netscape 8
Prenos

sreda, junij 15, 2005

Fedora Core 4

Za privržence operacijskega sistema Linux bo vesela novica nova verzija distribucije Fedora in sicer Fedora Core 4.

Nekaj novosti:
GNOME 2.10
KDE 3.4
OpenOffice.org 2.0
Eclipse 3.1
GNU Compiler Collection 4.0
Global File System (GFS)
Podpora za PowerPC
Pregledovalnik datotek Evince
MySQL 4.1
PHP
...

CPU zahteve:
Fedora 4 je optimizirana za Pentium 4 procesorje, deluje pa tudi na slabših.
Tekstovni način: min 200 MHz Pentium-class
Grafični način: min 400 MHz Pentium II

Prostorske zahteve:
32bitni sistemi:

Custom Installation (Minimal): 620MB
Server: 1.1GB
Personal Desktop: 2.3GB
Workstation: 3.0GB
Custom Installation (Everything): 6.9GB

64bitni sistemi:

Custom Installation (Minimal): 900MB
Server: 1.5GB
Personal Desktop: 2.7GB
Workstation: 3.4GB
Custom Installation: (Everything) 7.5GB

Pomnilniške zahteve:
32-bitni sistemi:

Min. za tekstovni način: 64MB
Min. za grafični način: 192MB
Priporočeno za grafični način: 256MB

64-bitni sistemi:

Min. za tekstovni način: 128MB
Min. za grafični način: 256MB
Priporočeno za grafični način: 512MB


Fedora Project
Prenos s FTP strežnikov
Prenos preko .torrent
Fedora Core 4 Release Notes

četrtek, junij 09, 2005

24ur Internetna Televizija

Pro Plus namerava septembra letos zagnati internetno televizijo oz. program 24urInTV, kjer bo mogoče 24 ur na dan spremljati domačo produkcijo kot so 24UR, Preverjeno, Trenja, E+, Ekstra magazin in podobno. Poleg streaminga v živo bodo na voljo tudi arhivi oddaj.

Prenovo bo doživela tudi spletna stran 24ur.com.

Več informacij: 24ur.com

sobota, maj 28, 2005

Netscape 8 onemogoči XML v Internet Explorerju

Zadnja različica brskalnika Netscape 8 uporablja za prikazovanje spletnih strani Mozilla Firefox in Internet Explorer, odvisno od nastavitev. S tem je Netscape omogočil, da se v tem brskalniku pravilno prikažejo tudi spletne strani, ki so drugače izdelane za Microsoft-ov brskalnik Internet Explorer.

Netscape 8 naj bi bil alternativni brskalnik a se že pri namestitvi pokaže, da za svoje delovanje potrebuje nameščen tudi Internet Explorer. Zakaj potem sploh namestiti Netscape 8? Razlog naj bi bila varnost brskalnika. Glede na to ali zaupamo določeni spletni strani ali ne, nam brskalnik sam ustrezno nastavi varnostne nastavitve.

Pokazalo pa se je, da po namestitvi Netscape "pokvari" XML prikazovanje v Internet Exploreju. Tako se npr. namesto določenih blogov odpre le prazna stran.

Žal prerojeni Netscape ni pridobil mojega zaupanja, čeprav je bil do svoje smrti privzeti brskalnik na mojem računalniku. Če želite kvalitetni brskalnik, izberite Mozilla Firefox 1.04, ki je na voljo v več jezikih tudi Slovenščini.

Viri in dodatne informace:
Netscape 8 and Internet Explorer's XML Rendering
Netscape 8 'breaks' IE

petek, maj 20, 2005

Netscape 8.01

Od včeraj (četrtek, 20.05.2005) je na voljo nova različica brskalnika Netscape 8, danes že 8.01.
Netscape 8 sicer temelji na brskalniku Firefox, omogoča pa tudi prikazovanje strani s pomočjo Internet Explorerja. S tem je odpravljena težava s prikazovanjem določenih strani, ki niso kompatibilne z Mozilla Firefox oz. uporabljajo tehnologije, ki jih podpira le Microsoft-ov Internet Explorer.

Več o novostih si lahko preberete na http://browser.netscape.com/ns8/.

nedelja, november 14, 2004

Google se je zredil

Zelo popularni spletni iskalnik Google je podvojil število strani po katerih zna iskati. Google ima namreč sedaj v svojem seznamu že več kot 8 milijard spletnih strani. S tem se je povečalo tudi število rezultatov, ki jih vrne iskalnik za določeno iskalno besedo.

Google zna iskati datoteke večih tipov: HTML, PDF, including PowerPoint, Flash, PostScript in JavaScript. Upamo, da ta novost iskalnika ne bo pokvarila, od Googla namreč pričakujemo, da nam bo postregel z relevantnimi rezultati, ki bodo dejansko ustrezali našemu iskanju.

Vir: Google Blog

torek, november 09, 2004

Firefox 1.0

Prva stabilna različica brskalnika Firefox je od 09.11.2004 brezplačno na voljo vsakomur, ki s trenutnim brskalnikom ni zadovoljen ali pa od njega pričakuje več.

Prenos ustreznega paketa za OS Windows:
Firefox 1.0 v angleškem jeziku brez namestitvenega programa
Firefox 1.0 v angleškem jeziku z namestitvenim programom
Firefox 1.0 v slovenskem jeziku brez namestitvenega programa
Firefox 1.0 v slovenskem jeziku z namestitvenim programom

Če uporabljate druge operacijske sisteme, poiščite ustrezno datoteko na tej strani.

nedelja, oktober 10, 2004

Windows Installer CleanUp Utility

Napredni uporabniki operacijskega sistema Windows ste gotovo kdaj naleteli na težave pri namestitvi ali odstranitvi kakega od programov. Če pride do težav pri namestitvi, npr. da računalnik med nameščanjem programa zamrzne, se namestitev ne dokonča v celoti. Zaradi sprememb, ki jih namestitveni program pusti v registru lahko operacijski sistem misli, da je program že nameščen in vam tako ne dovoli ponovne namestitve. Podobne težave lahko nastanejo, če program napačno odstranimo (npr. zbrišemo datoteke brez uporabe Dodaj/Odstrani programčka). No, problematične namestitve lahko sedaj počistite s pripočnim programom, ki ga je pripravil Microsoft.

Več podatkov najdete na njihovih straneh.
Za prenos programa kliknite tukaj.

sreda, avgust 18, 2004

Netscape 7.2

AOL je izdal novo različico spletnega paketa Netscape 7.2, ki sedaj temelji na Mozilla 1.7. Nekaj izboljšav je doživel popup blocker, ki dokaj uspešno blokira odpiranje nezaželenih oken brskalnika (oglasov), izboljšan je tudi vCard ter algoritem za prepoznavanje in brisanje nezaželene elektronske pošte (spam). Podobno kot Mozilla 1.7, Netscape 7.2 odpravlja precej napak in varnostnih lukenj.
Novost pa je tudi Netscape Toolbar, na vrhu brskalnika.

Vse novosti so zapisane v dokumentu: Netscape 7.2 Release Notes

Prenos:
Netscape 7.2 - base (le brskalnik)
Netscape 7.2 - full (vse komponente, tudi email,...)

petek, avgust 06, 2004

Paste and Go 0.3.1 - razširitev za Firefox

Pri kopiranju URL naslova v vrstico naslovov (address bar) je običajno potrebno pritisniti še Enter ali pa gumb Go za obisk strani. Dodaten klik ni potreben z uporabo razširitve Paste and Go 0.3.1. Podobno deluje tudi za iskalno okno.

ReloadEvery 0.3.2 - razširitev za Firefox

Brskalnik Opera ima že nekaj časa vgrajeno opcijo, da se spletna stran osvežuje vsakih nekaj sekund. No to je sedaj možno tudi v Firefox-u s pomočjo razširitve ReloadEvery.

Allow Right-Click 0.1 - razširitev za Firefox

Verjetno je vsak med vami že prisurfal na spletno stran, ki blokira desni klik miške in namesto opcij se prikažejo razna opozorila ko so "Copyright", "No right click allowed" in podobno. No teh neprijetnosti vas reši razširitev z imenom Allow Right Click 0.1.

Zadevo lahko preizkusite npr. na strani www.mojpes.net

četrtek, avgust 05, 2004

Opera 7.54

Na voljo je Opera 7.54, ki odpravlja 3 varnostne in 2 splošni pomankljivosti. Brskalnik je na voljo na spletni strani Opere za vse platforme.

Vsem, ki uporabljate starejše različice močno svetujem nadgradnjo. Varnostne luknje namreč omogočajo ogled datotek na vašem računalniku, tudi emailov napisanih v Operi. Več pa tukaj.

sreda, avgust 04, 2004

Notepad2 1.0.12

Notepad2 je odlična zamenjava za obstoječi Notepad v Windowsih. Seveda je na voljo brezplačno.

Slika programa 1
Slika programa 2
Avtorjeva stran

Mozilla odpravila še 4 varnostne pomankljivosti

Mozilla je odpravila še štiri varnostne luknje v svojih programih:

Mozilla Firefox 0.9.3
Mozilla Thunderbird 0.7.3
Mozilla 1.7.2

torek, avgust 03, 2004

Firefox Safe Mode

Uporabniki brskalnika Firefox ste verjetno že opazili, da je možno Firefox pognati v t.i. Safe Mode načinu, ki je dobrodošel v primeru težav. Ta varni način požene brskalnik brez razširitev. Vse nameščene razširitve tako ostanejo onemogočene. Tako lahko sami ročno odstranite razširitev, ki po vašem mnenju povzroča težave.

Če ste bližnjico do Safe Mode načina v start meniju izbrisali, lahko v varni način pridete preko
Start -> Run
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode

(Pot je malce drugačna če ste spremenili privzeti imenik v katerega se namesti Firefox)

ponedeljek, avgust 02, 2004

MiniT (drag+indicator) 0.2 razširitev za Firefox

Brskalnik Firefox se bliža svoji prvi stabilni različici 1.0. Že sedaj pa je na voljo kar precej razširitev (extensions), ki brskalniku dodajo še dodatne zmogljivosti. Par dni nazaj sem opazil razširitev s katero lahko poljubno premikamo zavihke (tabs). Kako to izgleda si lahko pogledate v tem postu.

Klik za namestitev razširitve
.

četrtek, julij 22, 2004

Java2 1.4.2.05

Java Runtime Environment (JRE) omogoča, da lahko na računalniku uporabljamo Java aplikacije ter applete, ki pa so del spletnih strani. Spremembe v različici 1.4.2.05 so navedene na tej strani.

Java 2 Runtime Environment Standard Edition 1.4.2.05

Izdelovalci Java aplikacij in applet-ov pa potrebujete:

Java 2 SDK Standard Edition 1.4.2.05

torek, julij 20, 2004

Opera 7.53

Kot je razvidno iz dokumenta sprememb, je tokrat en sam popravek varnostne luknje v Internet prinesel novo različico brskalnika Opera. V različicah 7.52 in starejših je namreč s pomočjo Javascript-a možno zavesti brskalnik, da uporabniku napačno poroča naslov (URL) na katerem se trenutno nahaja.

Več o hroščku: Opera Browser Address Bar Spoofing Vulnerability
Opera 7.53, ki vsebuje popravek zgornje varnostne luknje je na voljo na strani Opere.

sreda, julij 14, 2004

Opera 7.52

Tudi Opera zgledno skrbi za varnost svojega brskalnika, zato so pripravili različico Opera 7.52 z nekaj popravki.

Prva resna varnostna luknja v Mozilla aplikacijah

Zaradi varnostne luknje, ki pa jo je Mozilla hitro zakrpala so sedaj na voljo popravljene različice programov:
Mozilla Firefox 0.9.2
Mozilla Thunderbird 0.7.2

sreda, junij 30, 2004

Mozilla Thunderbird 0.7.1

Tudi odjemalec za elektronsko pošto Thunderbird je doživel nekaj popravil. Ker gre še za beta različico v kateri kar hitro najdemo nekaj napak, svetujem da program uporabljajo le malce bolj vešči uporabniki. Sicer pa se počasi oblikuje v odličen program za elektronsko pošto.

Spletna stran: Thunderbird 0.7.1

Mozilla Firefox 0.9.1

Mozilla je le nekaj dni po izidu brskalnika Firefox 0.9 popravila še nekaj pomankljivosti, napak v brskalniku. Gre torej predvsem za različico z nekaj popravki ter malce prenovljenim grafičnim vmesnikom.

Če spremljate tudi novice o virusih in tako imenovanih črvih lahko tudi ugotovite, da postaja Internet Explorer zelo nevaren program, zatorej si že danes prenesite in namestite precej bolj varen brskalnik Firefox 0.9.1.

petek, junij 25, 2004

Tudi Rediffmail nudi 1 GB poštni predal

Če želite že danes 1 GB poštni predal in še niste uporabniki Gmail-a, si lahko skreirate 1 GB e-predal pri Rediffmail-u.

Nekdo vas pa le ima rad

No vsaj nekdo vas ima rad :-)

četrtek, junij 24, 2004

Hotmail bo povečal poštne predale na 250 MB

Po objavi Googla, da bo uvedel storitev brezplačne e-pošte z 1 GB prostora je nedavno Yahoo tudi sam povečal prostor za elektronsko pošto na 100 MB. Sedaj pa je na vrsti še Microsoft, ki namerava povečati prostor s trenutnih 2 MB na 250 MB.

Velja še omeniti, da je pošiljanje priponk omejeno na 10 MB pri Gmail-u, podobno naj bi bilo tudi pri Hotmail-u.

sobota, junij 19, 2004

Opera 7.51

Ker sem že omenil Mozila Firefox, ki je mimogrede po mojem mnenju trenutno najboljši brskalnik, velja omeniti tudi brskalnik Opera 7.51, ki je doživel precej posodobitev in postal med uporabniki tudi zelo priljubljen. Podrobneje o tem brskalniku si lahko preberete v tej novici ter avtorjevi strani.

Google Gmail - bo 1GB prostora dovolj?

Prav neverjetno je, kaj je povzročil Google 1. aprila letos z novico, da bo pričel ponujati brezplačno elektronsko pošto s kar 1000 MB prostora. Ja, storitev Gmail s kar 1 GB prostora vam bo kmalu na voljo za vaša elektronska sporočila.

Za nemalo uporabnikov Interneta pa seveda kmalu ni dovolj hitro, zato prosjačijo za uporabniško ime na praktično vsaki strani, ki Gmail le omeni. Zato se je pojavilo že precej spletnih strani, kjer se Gmail poštni predali celo prodajajo, spet drugi pa povabilo, katerega potrebujete za to, da si lahko skreirate račun, pogojujejo z zahtevami, ki so precej čudaške in to le zato, ker sami že imajo Gmail in uživajo ob trpinčenju drugih, ki bi se skoraj prodali za 1GB poštni predal :-)

Ste tudi vi pripravljeni narediti marsikaj za Gmail elektronski predal? Na tej strani je naslednjih nekaj dni možnost za blamažo :-)

Vsi ostali pa si lahko mirno, brez panike, do uradnega začetka delovanja Gmail-a tolažite z nekaj manjšim (100MB), a še vedno večjim poštnim predalom kot običajno. Hitro na Yahoo Mail.

Mozilla Thunderbird 0.7

Podobno kot je Mozilla Firefox alternativa Internet Explorer-ju, je Mozilla Thunderbird odlična alternativa programu Outlook Express. Gre torej za odjemalec elektronske pošte, ki v veliki meri uspešno prepoznava tudi nezaželjena (spam) sporočila. Na voljo je seveda brezplačno.

Spletna stran programa Thunderbird 0.7 ter še slovenska stran, kje si lahko prenesete tudi slovensko različico.

Mozilla Firefox 0.9

Veliko vas verjetno še vedno uporablja Microsoftov Internet Explorer za brskanje po spletu. Dejstvo pa je, da IE ni doživel resne posodobitve že nekaj let. Zato vam svetujem, da malce preverite konkurenčni izdelek Mozilla Firefox, ki je bil pred kratkim zopet posodobljen. Kljub temu, da je ta brskalnik v fazi preizkušanja (beta) ga sam uporabljam že precej časa in je vsaj po mojem mnenju trenutno najboljši spletni brskalnik.

Ker je razlik glede na Internet Explorer res ogromno, si le preberite nekaj dodatnih podatkov, ki vas bodo zagotovo prepričali, da boste tudi sami preizkusili ta brskalnik.

Firefox 0.9 je na voljo tudi v slovenskem jeziku, prevedena pa je bila tudi spletna stran.

petek, junij 18, 2004

Uvod v čebularjenje

Lep pozdrav vsem.

Najprej nekaj besed o blogu pred vami, ki se po čistem naključju imenuje Čebula :)
Zakaj ravno čebula? Jah, ob prijavi na blogger.com sem poskušal uporabiti nekaj bolj zaželjenih uporabniških imen a so izgleda že vsi zasedeni. Po parih poskusih, sem se moral malce zamislil. Hm, katero uporabnisko ime sigurno še ne obstaja? Že samo, da bi za uporabniško ime uporabil slovenski izraz namesto angleškega, močno poveča možnosti, da je tako ime prosto, če pa si izberem zelenjavo pa je uspeh zagotovljen. In tako je vse skupaj postalo Čebula :)

No toliko o imenu. Vsi tisti, ki morda še ne veste kaj ta stran predstavlja, naj vam povem da gre za blog. Blog je neke vrste osebni dnevnik, ki lahko vsebuje vsa mnenja, doživetja in podobne vsebine posameznika. Poleg tega je to idealen način za interakcijo med ljudmi, saj lahko vsakdo k vsaki temi pripomni oziroma doda tudi svoje mnenje, pripombe, komentar. Odlična lastnost blog-a je, da njegova oblika ni nikjer predpisana. Tako je lahko blog karkoli si avtor želi, lahko je to le zbirka povezav do drugih strani, osebni dnevnik avtorjevih razmišljanj ali pa neka diskusija, interakcija čim širše skupine ljudi. Prav to zadnje je še najbližje mojim trenutnim željam za ta blog. Vendar pa bo le čas pokazal katero smer bo izbral Čebula Blog. Prav vsi ste lepo vabljeni k sodelovanju in komentiranju posameznih tem.